De Lek en zwerfafval

Culemborg en de Lek horen onlosmakelijk bij elkaar.  Ongeveer 12.000 woonadressen en 28.000

mensen dagelijks leven binnen op een steenworp van de rivier*.  En het is goed toeven in ons stadje.

Sinds 1218 kom Culemborg als naam in de archieven voor. Het handelsdorp dankt zijn ontstaan aan zijn liggen op de kruising van de oeverwal van het riviertje de Meer en de oeverwal van de Lek.  De Lek bestaat vermoedelijk al vanaf 200 voor christus maar wordt pas in geschriften genoemd inde 8ste eeuw na christus .De plek is er lang en behoort bij de identiteit van Culemborg. Daarom is het goed daar ook waardering voor te hebben.

(Zwerf)afval bestaat al sinds de mens oud is. Vroeger lag het accent op organisch afval en het is eigenlijk pas sinds de jaren ’50 toe dat de consumptie of wegwerpmaatschappij haar intrede deed.  De omgeving verloederd en wordt ontsiert door afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Vele soorten verpakkingen en producten belanden in de openbare ruimte.  Om daar vervolgens heel lang te blijven. Verpakkingen  worden  respectloos afgewenteld op de leefomgeving. Het opruimen is geen oplossing en is lijkt dweilen met de kraan wagenwijd open.  We zullen uiteindelijk moeten streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen (afval) als waardevol wordt gezien en niet zoals nu afval wordt. Tot die tijd ruimen we ook op omdat Culemborg en de Lek daar mooier, beter en positiever van worden.

“Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist.”

lopen-langs-de-lek_afbraakperiode

* voetnoot: Parijsch, Terweijde, De Hond, Eva Lanxmeer, Pavijen, Nieuwstad, De Hond, Achter de Poort, Landzicht, Molenzicht, Dijkzicht, Hoge Prijs, Binnenstad,Veerweg, Havenkwartier, Dreven, Achter de poort, Westerkwartier,Triosingel, Bloemenbuurt, Oranjebuurt, Voorkoop