Hoe werkt het?

Wij stimuleren kleine en grote initiatieven die zwerfafval bestrijden.  We moedigen aan om (nieuwe) ontmoetingen te maken tussen mensen die elkaar niet dagelijks tegenkomen. Laagdrempelig en leuk.

Zodra er een (klein) initiatief is dat invulling geeft aan zwerfafval opruimen:

  • melden we dat via sociale media (Website, Twitter en Facebook) en eventueel lokale media
  • proberen we een korte impressie te maken
  • maken we zichtbaar dat er veel leuke mensen zijn die zich samen inspannen voor een mooi Culemborg
  • Daarnaast willen wij ook graag initiatieven organiseren. Dat kunnen we alleen samen met anderen. Samen met met clubs, verenigingen, burgers, zoeken we naar (kleine) initiatieven die ook willen vertrekken vanuit de sociale factor (ontmoeten) en fun factor (leuk)

lopen-langs-de-lek_bankje

Alle initiatieven komen in de agenda.

Zwerfafval  is afgewenteld op
de Natuur en Omgeving

Lopen langs de Lek
probeert weer toe te wentelen